Geheimen van de polyamorie

Om een beeld te krijgen van wat polyamorie inhoudt, is het zinvol te kijken naar bestaande voorbeelden. In Nederland zijn twee mannen bekend die tegelijkertijd met verschillende vrouwen samenleefden: Henk Jurriaans en Anton Heyboer. Bij Jurriaans ging het om vier vrouwen, bij Heyboer vijf. Wat in deze samenlevingen opvalt, is dat het steeds de man is die met een nieuwe vrouw komt aanzetten. Vanwege de grote liefde die m.n. de eerste vrouwen voelden voor de door hen geadoreerde man, gunden ze hem vrouwen naast henzelf, ook al viel dit niet altijd mee. Jalouzie werd verbannen.

Lees meer »

Bigamie, Polygamie en Polyamorie

Hoewel bigamie een spannend thema lijkt voor een verhaal, ken ik slechts één roman (Vijanden: een liefdesroman van Isaac Bashevis Singer) waarin de perikelen worden beschreven van een bigamist.

Lees meer »

Pas op voor domino-effect!

Conflicten binnen relaties en het uit elkaar gaan van geliefden vormen een dankbaar onderwerp voor veel schrijvers. Met Light Years (Lichtjaren) heeft o.a. James Salter hier een smartelijk verhaal over geschreven. Maar ook in het werkelijke leven lijkt het raadzaam om een (echt)scheiding te vermijden. 

Lees meer »

Risicofactoren voor Scheiding

Trouwen op jonge leeftijd blijkt een risicofactor voor scheiding. Omdat mensen tegenwoordig meestal eerst gaan samenwonen en pas op latere leeftijd trouwen, kan dit gegeven verklaren waarom het aantal echtscheidingen aan het afnemen is. Dit geldt echter voor eerste huwelijken. Tweede en latere huwelijken eindigen weer vaker in een echtscheiding (Lyngstad en Jalovaara, 2010).

Lees meer »

Echtscheiding

Volgens het CBS eindigden 25.962 huwelijken in 2021 in een echtscheiding. Sinds midden jaren negentig schommelt het aantal huwelijken dat jaarlijks in een echtscheiding eindigt rond de 10 per duizend. In 2021 strandden 7,8 van de duizend huwelijken. Uiteindelijk eindigt zo'n 34% van de huwelijken in Nederland in een echtscheiding.

Lees meer »