Schrijfwedstrijd De Foute Man

De redactie van de Website Romantiek en Relaties in Verhalen was blij verrast met het grote aantal inzendingen voor de schrijfwedstrijd De Foute Man en de kwaliteit hiervan.

Van tevoren hadden we bepaald dat we de verhalen en gedichten zouden beoordelen zonder enige kennis van de auteurs. Omdat de bezoekers van onze website waarschijnlijk willen weten welke personen achter de drie prijswinnende auteurs zitten, hebben we hen gevraagd om een korte bio te schrijven over henzelf en hun schrijverschap. Onderaan ieder verhaal staat deze bio.

Voordat we overgaan naar het juryrapport, willen we graag een inkijkje geven in het soort inzendingen en de rol van de foute man hierin.

Wat kenmerkt de foute man?

In totaal hebben 63 personen een bijdrage opgestuurd, 48 korte verhalen en 15 gedichten. Onder de inzenders bevonden zich meer vrouwen dan mannen (14).

De vraag of het ingezonden werk over een foute man ging, riep discussie op bij de redactieleden: wat maakt een man tot een Foute Man? Als illustratie kan het verhaal dienen van Serena Caruso ‘Over de finishlijn’ waarin een gevierde coureur zijn mannelijke minnaar ‘verborg’ door zich te poneren als womanizer en een vrouw inhuurde als zijn verloofde.

We komen hiermee op een interessant aspect van deze schrijfwedstrijd, namelijk hoe zien de auteurs de foute man. Welke elementen spelen hierin een rol?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een aantal categorieën opgesteld en geturfd welke inzendingen aan één of meer van deze categorieën voldeden.

Aantal keren dat de ingezonden verhalen of gedichten (totaal 63) de volgende kenmerken bevatten:

Alcohol 9

Drugs 5

Fysiek geweld 12

Psychisch geweld/intimidatie 23

Seksueel geweld 4

Bedrog/ontrouw 25

‘Verkeerde’ sociale klasse 3

Crimineel gedrag 9

Hieruit blijkt dat bedrog en ontrouw, en psychisch geweld en intimidatie in de verhalen en gedichten het vaakst een foute man karakteriseerden.

Het juryrapport

De jury heeft alle inzendingen beoordeeld op originaliteit en literair gehalte. Daarnaast hebben we gekeken naar de mate waarin het verhaal boeide, de spanningsboog en het taalgebruik. Aan de hand hiervan hebben we de beste drie gekozen.

Nummer 1, ‘Wrong place, wrong time’ van Jolanda Holmes vonden de redactieleden

unaniem de beste bijdrage. Zij vonden het origineel, mooi opgebouwd, verrassend ‘echt’ ondanks een onwaarschijnlijk plot, en goed geschreven.

Nummer 2, ‘Brand’ van Loes Floor werd door de redactie ervaren als intens. Het verhaal, dat langzaam op gang komt, heeft een mooie spanningsboog en het einde is zeer verrassend en geloofwaardig.

Nummer 3, ‘Paraleipsis’ van Martina Trommels heeft een originele vorm en is met vaart en ironie geschreven. Het vertellen van haar ‘foute man ervaring’ tussen de dilemma's door die ze ervaart, is interessant.

We willen hierbij de prijswinnaars van harte feliciteren met hun mooie en originele verhalen!

Graag willen we onze bezoekers aanbevelen deze te lezen. Veel plezier daarmee.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.