Eli Montlake (1923-1992)

Schrijfwedstrijd De Foute Vrouw

 

 

Met genoegen maakt de redactie van de Website Romantiek en Relaties in Verhalen bekend dat we in totaal 76 inzendingen hebben ontvangen, 56 korte verhalen en 20 gedichten. Onder de inzenders bevonden zich 48 vrouwen en 28 mannen.

De redactie is blij met het grote aantal inzendingen voor de schrijfwedstrijd De Foute Vrouw. De hoge kwaliteit van de inzendingen maakte het tot een groot plezier de gedichten en verhalen te lezen. Vanwege deze hoge kwaliteit hebben we besloten om niet alleen de verhalen van de drie prijswinnaars te publiceren, maar ex aequo ook de verhalen van de nummers vier tot tien en twee gedichten te plaatsen op ons Literair Podium.

Van tevoren hadden we bepaald dat we de verhalen en gedichten zouden beoordelen zonder enige kennis van de auteurs. Nadat de prijswinnaars bekend waren, hebben we hen gevraagd om een korte bio te schrijven over henzelf en hun schrijverschap. Onderaan ieder verhaal staat deze bio. Dit geldt ook voor de verhalen en gedichten op ons Literair Podium.

Voordat we overgaan naar het juryrapport, willen we graag een inkijkje geven in het soort inzendingen en de rol van de ‘foute vrouw’ hierin.

Wat kenmerkt de foute vrouw?

De vraag of het ingezonden werk over een foute vrouw ging, riep maakte veel discussie los bij de redactieleden. Wat maakt een vrouw tot een Foute Vrouw? Als illustratie hiervoor kan het prijswinnende verhaal van Wendy Sempels dienen. Haar hoofdpersonage is zonder twijfel een (psychisch) zieke vrouw. De vraag is of (psychische) ziekte uitsluit dat een persoon een ‘foute vrouw’ is. Wij zijn tot de slotsom gekomen dat dit niet het geval is. In veel verhalen van onze inzenders speelt op zijn minst een psychisch probleem of een trauma in het verleden een rol bij het ‘foute gedrag’ van de vrouw. We zouden wat dit betreft wel de stelling durven verdedigen dat er zonder ‘psychisch probleem’ weinig ‘foute vrouwen’ overblijven.

Verder bleek dat traditionele ‘foute vrouw’- kenmerken, zoals seks en verleiding bij veel juryleden geen associaties met een ‘foute vrouw’ naar voren brachten. Ditzelfde gold voor travestie. De twee mooie verhalen hierover van Ingrid Buijs en Ariane van Nol en Ushi Smet willen we onze lezers echter niet onthouden. Ze staan op het Literair Podium.

We komen hiermee op een interessant aspect van deze schrijfwedstrijd, namelijk hoe zien de auteurs de foute vrouw. Welke elementen spelen hierin een rol?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een aantal categorieën opgesteld en geturfd welke inzendingen aan één of meer van deze categorieën voldeden. We hebben ons hierbij in eerste instantie laten leiden door de kenmerken die bij de ‘foute man’ naar voren kwamen. Tot onze verrassing kwamen de meeste van deze kenmerken nauwelijks voor bij de foute vrouw.

 

Hierna hebben we nieuwe categorieën gemaakt op basis van de eerste 20 verhalen.

Na telling van de diverse categorieën, blijkt dat bedrog en ontrouw, jaloezie, wraak, seks, verleiding en geld het vaakst een ‘foute vrouw’ karakteriseren (zie tabel), met verleiding als meest kenmerkende trek. Hierbij moet aangetekend worden dat verhalen over verleidelijke vrouwen soms regelrechte liefdesverhalen zijn, althans in de optiek van de redactie.

Opvallend is dat we zeven keer een verhaal tegenkwamen waarin moord uit voorbedachten rade een rol speelt. Pillen, inrijden met een auto, koolmonoxide, een dolk en een mueslireep of brownie bij een notenallergie zijn de middelen die gebruikt worden. De slachtoffers zijn moeders (2x), patiënten (1x), ouders op een school (1x), kinderen (1x) en partners (3x). Het huiveringwekkende verhaal van onze eerste-prijs-winnaar Michel Hermsen laat hierover veel en weinig aan de fantasie over.

Moord uit voorbedachten rade door een man op een partner/vriendin is in de literatuur voor zover mij bekend niet te vinden. Moord door een vrouw op een partner wordt vooral in thrillers beschreven. In twee klassieke verhalen, het mythologische verhaal Medea en het bijbelse verhaal Salome, wordt echter indringend verteld hoe jaloezie, machtswellust en afwijzing vrouwen tot moord op een geliefde drijven.

Het juryrapport

De jury heeft alle inzendingen beoordeeld op originaliteit en literair gehalte. Daarnaast hebben we gekeken naar de mate waarin het verhaal boeide, de spanningsboog en het taalgebruik. Ook de mate waarin naar ons idee een ‘foute vrouw’ goed werd gekarakteriseerd speelde een rol. Aan de hand hiervan hebben we de beste drie gekozen.

We willen hierbij de nummers 1, 2 en 3 van onze schrijfwedstrijd over De Foute Vrouw van harte feliciteren met hun mooie verhalen.

Nummer 1

‘De correspondentie’ van Michel Hermsen vonden de redactieleden unaniem de beste bijdrage. Het is een mooi opgebouwd, origineel en verrassend verhaal, dat aan de hand van prachtige brieven de lezer meesleept in de levens van Lesia Valeria Tasso en Arthur Testud. Aan de lezer wordt overgelaten wat hun motieven zijn. Het verhaal heeft diepere lagen en een raadselachtige ontknoping. Het literair gehalte is hoog. De ‘foute vrouw’ Lesia Valeria Tasso ervoeren wij als angstaanjagend fout.

Nummer 2

‘Spiegel’ van Wendy Sempels werd door de redactie ervaren als ‘mooi, sterk en huiveringwekkend’. Het taalgebruik is creatief, er zijn leuke vondsten, zoals ‘stroefde’ en een ‘handvol soldaatjes’ (medicijnen). Wendy Sempels neemt ons onverbiddelijk op sleeptouw in de ontwikkeling van de plot en ze wisselt effectief van invalshoek. De ontknoping is pijnlijk, maar overtuigend. De hoofdpersoon is invoelbaar neergezet. De redactie had geen enkele twijfel over haar ‘foutheids’-gehalte.

Nummer 3

‘Het Foute Geslacht’ van Jacintha Davenschot is een speculatief verhaal dat een logische, coherente lijn heeft. De personages hebben diepgang. Het meelopen van de massa wordt goed beschreven. Het verhaal geeft een angstaanjagend kijkje in de toekomst, in ieder geval voor mannen. Gelukkig is er voor hen nog een sprankje hoop in het verrassende plot. De ‘foute vrouw’ in dit verhaal is er één met een knipoog.

 

 

Kijk voor informatie over 'foute vrouwen' in de literatuur ook op mijn blogs 'Slechte Vrouwen' en 'Foute Vrouwen', Motieven van 'Foute Vrouwen' in de Literatuur en Eigenzinnige 'Foute Vrouwen'.

 

En voor wie geïnteresseerd is in reacties van lezers naar aanleiding van onze schrijfwedstrijd, lees Naar aanleiding van De Foute Vrouw.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.