Gastschrijvers

 

Literair Podium

 

"Every great dream begins with a dreamer"

 

 

Met het Literair Podium willen we beginnende auteurs, jong tot oud, een stem geven voor hun werk. Met nadruk worden beginnende schrijvers dan ook uitgenodigd om teksten op te sturen.

Overigens betekent dit niet dat werk van gevorderde of bekende auteurs niet welkom is. Integendeel!

Teksten kunnen bestaan uit gedichten of (korte of zeer korte) verhalen . 

Het thema heeft betrekking op romantiek en/of relaties. Allerlei relationele verwikkelingen en ontwikkelingen tussen mensen, maar ook in het hoofd van een personage kunnen hieronder vallen. Kijk voor een idee over dit brede veld op de pagina Aanbevolen Boeken. 

Copyright blijft bij de auteur.

Teksten voor het Literair Podium kunnen worden opgestuurd aan info@annevanamsterdam.nl. Plaatsing na akkoord van de redactie van Romantiek en Relaties. Zo nodig geeft de redactie aanwijzingen voor verbetering van de tekst. Heb je nog vragen of wil je meer informatie, stuur ook dan een mail naar info@annevanamsterdam.nl.

Reacties op stukken van gastschrijvers zijn welkom! Alleen opbouwende reacties worden gepubliceerd.

Reactie plaatsen

Reacties